Zmluvy

HĽADAŤ
Hľadaný text v
Názov zmluvy Účastnik zmluvy Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dátum uzatvorenia
6Nadácia U.S. Steel Košice, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 KošiceDarovanie finančných prostriedkov05.12.201023.12.2010
2FECUPRAL s.r.o., Ľudovita Štúra 17, 082 21 Veľký ŠarišZmluva o ekologický nezávadnom zneškodnení odpadov11.02.201100.00.0000
3Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 LevočaPrenájom bazéna01.10.201130.06.2012
4Centrum voľného času OLYMP, Francisciho 10, 05401 LevočaPrenájom telocvične a bazéna01.10.201130.06.2012
5Spojena škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, 05401 LevočaVypožičanie bazénu v školskom roku 2011/2012 podľa harmonogramu01.10.201130.06.2012
7Reedukačné centrum, Osloboditeľov 36, Spišský HrhovVypožičanie bazénu v školskom roku 2011/2012 podľa harmonogramu01.10.201130.06.2012
8Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Zimná 66, Spišská Nová VesPrenájom bazéna16.09.201130.06.2012
9MUDr. Peter Kočiš, Nám. Majstra Pavla 11,LevočaPrenájom telocvične16.09.201130.06.2012
10MUDr.Jozef Petra, Spišský Hrhov, Pisarovská 22Prenájom telocvične13.09.201100.00.0000
11Špeciálna základna Škola, Fraňa Kráľa 3, LevočaVypožičanie telocvične v školskom roku 2011/2012 podľa harmonogramu01.10.201130.06.2012
12Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24A, LevočaPrenájom telocvične01.10.201130.06.2012
3Slovdach, s.r.o., Levočská 1, 064 01 Stará ĽubovňaOprava strechy03.10.201130.11.2011
3Centrum vzdelávania IMS s.r.o., M. R. Štefanika 4/1376, 054 01 LevočaPrenájom miestnosti na vyučovanie anglického jazyka03.10.201130.11.2011
3Kláštor miniritov, Košická 2, 054 01 LevočaPrenájom spoločenskéj miestnosti01.10.201131.10.2011
4Slovensky plynárenský priemysel, a.s.Dodávka plynu01.01.201231.12.2012
5Slovensky plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k dodávke plynu01.01.201231.12.2012
1Slovdach, s.r.o., Levočská 1, 064 01 Stará ĽubovňaDotatok k zmluve o dielo zo dňa 3.10.201103.11.201130.11.2011
1011624Slovaktual, s.r.o., Miroslav Mihok, Dubová 6/3, 052 01 Spišská Nová VesVýmena plastových okien - 14ks05.12.201108.01.2012
1011623Slovaktual, s.r.o., Miroslav Mihok, Dubová 6/3, 052 01 Spišská Nová VesVýmena plastových okien - 12ks05.12.201108.12.2011
100725042ZoPVýchodoslovenská distribučná,a .s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o pripojenie do distribučnej sústavy15.12.201100.00.0000
1040853668Mgr. Mária KrátkaPoskytnutie nájomcovi miestnosť na prednáškovú činnosť24.11.201101.01.2012
1/2012 Zmluva o prenájme nebytový priestorovARTELERIA, s.r.o., Drobného 23, 841 01 Bratislava zastúpená: Mgr.Ján Meliš, konateľ spoločnosti, IČO:36706787, DIČ SK: SK 2022281624Prenájom bazéna14.02.201214.02.2012
2/2012 Zmluva o prenájme nebytový priestorovPhDr. Mária Krátka, Potočná 34, 05401 Levoča, DIČ: 1040853968 Prenájom miestnosti na prednáškovú činnosť28.02.201221.02.2012
3/2012 Zmluva č. 1693/4908/OaVPMesto Levoča, zastúpene Ing. Janom Babejom, IČO: 00329321, DIČ: 2020717754Režijné náklady v súvislosti s poskytnutím a prevádzkou nebytových priestorov SŠI09.03.201209.03.2012
4/2012 Zmluva č. 1967/9389/OaVPMesto Levoča zastúpené Ing. Jánom Babejom IČO: 00329321 Úhrada režijných nákladov v súvislosti s poskytnutím a prevádzkou nebytových priestorov30.03.201230.03.2012
5/2012Slovenský zväz zahradkárov, Vinica II, Levoča prenájom 24.04.201224.04.2012
7/2012Východoslovesnká distribučná a.s. Mlynská 31. Košice výmena ističa 31.07.201231.07.2012
8/2012Kros a.s. A. Rudnaya 21, Žilina IČO" 31635903licenčná zmluva11.09.201211.09.2012
9/2012Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Račianska 59, Bratislava poskytnuté fin. prostriedky 10.09.201210.09.2012
10/2012Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubova 6/3, Spišská Nová Ves, IČO: 37176579výmena okien12.07.201212.07.2012
11/2012Slovaktual, Miroalv Mihok, Dubova 6/3, Spišská Nová Ves, IČO: 37176579výmena okien12.07.201212.07.2012
18/2012Slovak Telecom, Karadžičová, Bratislava, IČO: 35763469internetové služby27.09.201227.09.2012
19/2012Nadácia Orange, Metodova 8, Bratislava, IČO: 42129559 dar24.10.201224.10.2012
12/2012Ing. Marek Krumlovský, Ťačevská 10, Bardejov, IČO: 40295052prenájom priestorov20.09.201227.08.2012
13/2012MUDr. Jozef Petra, Pisarovská 22, Spišský Hrhovprenájom telocvične20.09.201205.09.2012
14/2012MUDr. Peter Kočiš, Nám. Majstra Pavla 11, Levoča prenájom telocvične20.09.201205.09.2012
15/2012Špeciálna základná škola, Levoča, IČO: 17070449výpôžička telocvične20.09.201211.09.2012
16/2012Centrum voľného času OLIMP, Levoča, IČO: 37874110prenájom telocvične20.09.201211.09.2012
17/2012Kláštor minoritov, Košická 2, Levoča, IČO: 36152293prenájom priestorov20.09.201214.09.2012
20/2012dodatok na odber plynu00.00.000000.00.0000
20/2012SPPdodatok na odber plynu00.00.000000.00.0000
21/2012SPP a. s. Mlynske &nivy 44/a, Bratislava, dodatok na odber plynu19.11.201219.11.2012
22/2012Slovaktual, obchodné zastúpenie, Miroslav Mihok, Dubová 6/3, Spišská Nová Ves plastové okná05.12.201205.12.2012
23/2012Podlahárske práce, Klement Sabol, Strojnícka 2675/5, Spišská Nová Ves oprava podlahy v telocvični17.12.201217.12.2012
20/2012SPP a. s. Mlynske nivy 44/a, Bratislavadodatok na odber plynu08.11.201208.11.2012
Zmluva o ubytovaníŠtudenti podľa zoznamuUbytovanie19.10.201219.10.2012
1/2013Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča, IČO: 42090199vypôžička bazéna27.02.201325.02.2013
2/2013Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 42137527dar15.03.201306.03.2013
2011Kongregácia sestier Božského vykupiteľa, Zimná 66, Spišská Nová Ves prenájom00.00.000000.00.0000
4/2013SPP, a.s., Moldavska 12, Košice, IČO: 35815256dodatok k dodávke plynu18.03.201318.03.2013
5/2013Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Mgr. Mária Motyková Zimná 66, Spišská Nová Vesprenájom bazéna podľa harmonogramu najviac 10 hodín mesačne18.04.201322.03.2013
2011Slovenský zväz zahradkárov, Levočaprenájom00.00.000000.00.0000
pč/2012Vladimír Swarzbacher, Ovocinárska 23, Levočatelefon14.12.201214.12.2012
Zmluva p pôžičke č. 3620379461Consumer Finance Holding, a.s.,Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarokfinancovanie požičky14.12.201214.12.2012
Rámcová zmluva Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok,IČO: 31 654 363potraviny00.00.000000.00.0000
Rámcová zmluva Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok, IČO: 31 654 363potraviny01.01.201530.12.2014