Tlačivá k predloženiu pred nástupom do školy 8.2.2021

Tlačivá pre zákonných zástupcov a zamestnancov pred nástupom žiakov do školy : 

1. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zástupca

2. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - žiak a zákonný zástupca

3. Kopia testu

 

Tlačivá pre zamestnancov pred nástupom do školy:

1. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zamestnanec

2. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase - zamestnanec

3. kopia testu
 
Tlačiva môžete stiahnuť na strané ministerstva školstva.
 
alebo na našej podstránke