Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

 

Oznamujem Vám, že dňa 12.10.2020 poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 13.10.2020 bude v Spojenej škole internátnej prebiehať vyučovanie prezenčnou formou. (Žiaci budú chodiť do školy).

Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
riaditeľka školy