Učíme na diaľku

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu Covid-19 a v súvislosti s usmerneniami MŠVVaŠ SR, boli žiakom z jednotlivých predmetov zadané úlohy na obdobie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane. V zmysle nového opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 ostávajú školy zatvorené až do odvolania.

Z tohto dôvodu, domáce úlohy, zadania a učebné materiály pre žiakov z jednotlivých predmetov budú naďalej zadávané a zverejňované vyučujúcimi prostredníctvom Edupage (webové sídle školy).

Pri ich plnení, spätnom zasielaní na kontrolu sa, prosím, riaďte pokynmi učiteľa. K prihláseniu na Edupage potrebujete prihlasovacie údaje ( meno a heslo) ! V prípade, že ste heslo zabudli, stratili, zistite ho požiadaním na e-mailovej adrese spak.martin@gmail.com.