Naša fašiangová návšteva v Národopisnom múzeu v Smižanoch

Fašiangy neodmysliteľne patria k tomuto ročnému obdobiu. Informácie o histórii fašiang sa naši žiaci dozvedeli na podujatí v Národopisnom múzeu v Smižanoch. Už samotný názov podujatia, „KET FAŠENGI, TA FAŠENGI, TA ŠE FAŠENGUJME“ naznačoval, že o zábavu a informácie nebude núdza. V prvej časti sme sa dozvedeli o tradíciách  a regionálnych zvykoch dodržiavaných počas fašiangového obdobia. Fašiangy boli časom hojnosti, veselosti, uvoľnených mravov, svadieb a ľudových zábav pred veľkým pôstom. Svet bol na fašiangy naopak - muži sa prezliekali za ženy, chudobní si mohli robiť posmech z bohatých. Konali sa fašiangové obchôdzky po dedinách a z každý gazdovský dvor niečím prispel k večernej zábave – slaninou, koláčmi či peniazmi. O tradičných fašiangových maskách a ich symbolike sme sa veľa dozvedeli z výkladu i premietnutého dokumentu a následne sme prešli od teórie k praxi. Druhá časť bola totiž zameraná na tvorbu vlastných masiek, kde každý zo žiakov využil svoju šikovnosť a kreativitu. Masky boli pekným suvenírom z tohto dňa. Ďakujeme pracovníkom múzea za pripravenú výstavu a veríme sa, že si návštevu zopakujeme aj pri ďalších tvorivých podujatiach.