Zveľaďujeme miestnosť Snoezelen

Prostredie miestnosti Snoezelen v našej škole je opäť o čosi príjemnejšie, podnetnejšie a krajšie. Vďaka finančnému daru firmy Deichman sme mohli dokúpiť bublinkový valec s rybičkami, čalúnenú základňu, zrkadlá za valec a koberec.

 

V príjemnom prítmí miestnosti môžu žiaci školy relaxovať. Vysoký valec naplnený vodou umožňuje multisenzorický zážitok – zrakový, sluchový i hmatový a pozitívne ovplyvňuje celkovú rovnováhu organizmu. Stúpajúce  bublinky vzduchu vytvárajú mierne vibrácie a zároveň umožňujú pohyb umelých farebných rybičiek vo valci. Zrak je stimulovaný meniacimi sa farbami i pohybom rybiek.Valec si už za krátky čas obľúbili takmer všetci žiaci, pretože patrí k najupokojujúcejším prvkom v miestnosti.

 

Spoločnosti Deichman ďakujeme za prejavenú dôveru a poskytnuté finančné prostriedky.