POISTENIE – nehovor mu NIE!

   

 

V rámci prebiehajúceho projektu finančného vzdelávania „Najlepšou bankou je náš rozum!“ bol na našej škole zrealizovaný pracovný workshop so zamestnancami SLSP, a. s. na tému „Poistenie“. Zaujímavé informácie o tejto možno „zaznávanej“ téme nám ochotne prišli poskytnúť Ing. Oľga Makarová, finančná poradkyňa SLSP, a. s. v Prešove a p. riaditeľ pobočky SLSP, a. s. v Levoči Mgr. Jozef Gura.

 

 

Podrobne nám predstavili jednotlivé druhy poistení, vysvetlili každý pojem z oblasti poisťovníctva ako poistník, poisťovateľ, poistený, poistná doba, poistná, suma, poistná udalosť.

 

 

Na praktických príkladoch poukázali na možné problémy a úskalia pri riešení vzniknutých poistných udalostí. Vyzdvihli fakt, že poistiť seba, dom, byt, auto neznamená zlú investíciu. Skutočnosť, že to bola téma, ktorá žiakov zaujala, potvrdili aj mnohé otázky z ich strany v rámci otvorenej diskusie.

 

 

Ďakujeme z celého srdca našim finančným partnerom, odborníkom z praxe za ich ochotu, čas, obetavosť, ktorú venovali našim handicapovaným žiakom na ich ceste k finančnej samostatnosti a zodpovednosti.