Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.

Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa už druhýkrát podarilo získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie Rehabilitačných pomôcok pre pohybové aktivity na zvýšenie a skvalitnenie úrovne vzdelávania na hodinách Telesnej a športovej výchovy pre žiakov s rôznym postihnutím. Penová švédska debna a rozkladací klin (šikmá plocha) sú zárukou bezpečnosti pri vykonávaní pohybových aktivít hlavne pre žiakov so zrakovým a mentálnym postihnutím a pedálovými trenažérmi sme potešili žiakov s telesným postihnutím, ktorí používajú invalidný vozík a sú schopní využiť tieto trenažéry na zlepšenie pohybu dolných končatín. Všetky zakúpené pomôcky slúžia aj na využitie voľného času v rámci krúžkovej činnosti vo výchovnej činnosti. V mene našich žiakov s postihnutím sa chcem veľmi poďakovať tejto spoločnosti za poskytnutý finančný dar. Ďakujeme!

 

Mgr. Jana Hromadová