Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy!

V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti odboru technicko-administratívny pracovník našej školy zúčastnili v rámci projektu „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ podporeného Nadáciou EPH v poradí už 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorý každoročne organizuje Obchodná akadémia, Watsonova 61 v Košiciach.

 

 

Zúčastnilo sa ho dvadsaťdva cvičných firiem zo Slovenska, ale aj z Poľska, Maďarska a Českej republiky.

 

 

Naši študenti si ako predávajúci, ale aj ako zákazníci vyskúšali zásady obchodného rozhovoru, prezreli si výstavné stánky jednotlivých cvičných firiem, ich katalógy, ponukové listy, elektronické prezentácie, vizitky, rôzne akciové ponuky a zľavy.

 

 

 

V praxi si vyskúšali samotné obchodovanie, vedenie obchodných rozhovorov v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci obchodovania cvičných firiem sa našim študentom podarilo uzavrieť niekoľko výhodných fiktívnych obchodov. Pre žiakov to bola veľmi dobrá skúsenosť pre ich ďalší osobnostný rozvoj a profesionálny rast.

 

 

 

Už v škole, v rámci prípravy cvičnej firmy na veľtrh sa práca študentov sústreďovala na návrhy, možnosti a následnú realizáciu jednotlivých aktivít, ktoré sú na každom takomto podujatí odbornou komisiou posudzované a hodnotené. Ide o tieto kategórie:  

 

Hlavná cena – Najlepšia cvičná firma

Cena NAJ Katalóg – The Best Catalogue

Cena NAJ Stánok – The Best Stand

Cena NAJ elektronická prezentácia – The Best Electronic Presentation

Cena NAJ Reprezentant – The Best Representative

Cena NAJ Reprezentantka – The Best Representative (Woman)

60 sekúnd – Elevator Pitch

 

 

 

Záverečné vyhodnotenie dvojdňového súťaženia cvičných firiem malo tú správnu napätú atmosféru. Cenu NAJ Reprezentant – The Best Representative cvičnej firmy zo 17. ročníka MVCF cvičných firiem krajín V4 si odniesol náš študent tretieho ročníka Ján Kolodzej. Neskrývali sme radosť, keď náš spolužiak preberal ocenenie a vecné dary za najlepšieho reprezentanta cvičnej firmy. 

Janko najlepšie zvládol verejnú prezentáciu cvičnej firmy, zaujal komisiu, ale aj súťažiacich v rámci obchodovania na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.

 

 

Srdečne blahoželáme, Janík, a tešíme sa spolu s Tebou.   

Nech aj naďalej rozvíjaš schopnosti a podnikateľské zručnosti, ktoré Ti možno raz otvoria cestu k vlastnému podnikaniu.

 

Ďakujeme Nadácii EPH za podporu a možnosť, ktorú ponúkli študentom našej školy -  zúčastniť sa (úspešne) medzinárodnej súťaže – 17. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.