Učebne

Vyučovanie je realizované pomocou moderných informačných technológii, ktoré umožňujú vidiacim, slabozrakym ako aj nevidiacim žiakom kvalitne a efektívne pracovať na týchto informačných a komunikačných technológiách. viac ...
Študenti našej školy, ktorí študujú v odboroch technicko-administratívny pracovník a technicko-ekonomický pracovník, využívajú na vyučovanie odborných ekonomických predmetov, novú odbornú multimediálnu učebňu. viac ...
Od začiatku septembra školského roka 2006/2007 využívajú študenti našej školy novú jazykovú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov. viac ...
Učebňa vznikla na základe overeného modelu simulácie firemného života. Ide o novú a modernú formu vzdelávania, ktorá má v krajinách vyspelej trhovej ekonomiky viac ako tridsaťročnú tradíciu. viac ...
Od 1.septembra 2010 zriadila naša škola novú modernú školskú knižnicu. Tá bude žiakom pomáhať pri získavaní informácií a štúdiu. viac ...
Vyučovanie matematiky, fyziky, chémie i niektorých odborných predmetov prebieha v učebni matematiky a prírodovedných predmetov. Učebňa je vybavená novou interaktívnou tabuľou, ktorá uľahčuje a spestruje proces učenia a poskytuje mnoho kreatívnych nápadov. viac ...