Základné informácie

Prevádzkovateľ: Spojená škola internátna, Námestie. Štefana Kluberta 1, Levoča

Adresa: Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča

IČO: 42085390V súlade so zákonom NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnených niektorých zákonov podľa § 44 je zodpovedná osoba určená prevádzkovateľom:

Mgr. Nikoleta KolačkovskáKaždá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v súlade s uvedeným zákonom:


  • Osobne na adrese: Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
    Úradné hodiny: v utorok od 8.00 - 12.00
  • Telefón: 053 451 2535
  • E-mail: zodpovednaosobasoui@gmail.com