Učebné a študijné odbory

Učebné odbory v Strednej odbornej škole pre zrakovo postihnutých:

6475 H 00 technicko-administratívny pracovník
3370 H 00 čalúnnik
6453 H 01 knihár

Študijné odbory v Strednej odbornej škole pre zrakovo postihnutých:

7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník

Nadstavbový študijný odbor:

6476 L 00 technicko-ekonomický pracovník

Učebný odbor v Strednej odbornej škole pre telesne postihnutých:

6475 H 00 technicko-administratívny pracovník

Študijný odbor v Strednej odbornej škole pre telesne postihnutých:

7661 M 00 sociálno-výchovný pracovník

Učebné odbory v Odbornom učilišti pre žiakov so zrakovým postihnutím:

6494 G 00 obchodná prevádzka so zameraním na služby a domáce práce
3383 G 06 spracovanie dreva so zameraním na čalúnenie nábytku


Učébné odbory v SOŠ

Študijné odbory v SOŠ

Nadstavbové odbory

Učébné odbory v OU