Verejné obstarávanie - štvrťročné

Súhrné správy o zákazkach s nízkou hodnotou realizovane školou
Spojená škola internátna, Namestie Štefana Kluberta l, Levoča postupuje pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona 58/2011, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Podľa $ 102 ods. 4 je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur. Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zakázku s nízkou hodnotou od 1000 do 10000( tovary a služby) a od 1000 do 20000 eur (stavebné práce).

Názov(popis) komodity Hodnota komodity v EUR Identifikácia úspešného uchádzača PT vykonal Obdobie
Oprava podlahy v telocvični 23000 Podlahárske práce, Klement Sabol,Strojnícka 5/29, Spišská Nová Ves Anna Tokárová december 2012
Oprava stien 4084,26 Gama stavebná firma, Kukučinová 4, Levoča Anna Tokárová december 2012
Elektrická panvica 4600 BELL GLASS, Fraňa Kráľa, Poprad Viera Budzáková november 2012
Kuchynské potreby 2249,21 BELL GLASS, Fraňa Kráľa, Poprad Viera Budzáková november 2012
Stoly a stoličky do školskej jedálne 3836,16 AJ Produkty a.s., Bulharská 42, Trnava Viera Budzáková november 2012
Plastové okna 19994,36 Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubová 3, Spišská Nová Ves Anna Tokárová november 2012
Plastové okna 3200,15 Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubová 3, Spišská Nová Ves Anna Tokárová júl 2012
Plastové okna 3800,02 Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubová 3, Spišská Nová Ves Anna Tokárová júl 2012
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení v objekte školy 3531,18 Ján Novák ELEKTRÓN, Wolkerová 5, Spišská Nová Ves Anna Tokárová apríl 2012
Oprava sociálnych zariadení 3145,00 Róbert Semaňak, Pod Vinicou 6, Levoča Anna Tokárová 2011
Oprava plochej strechy 11288,58 SLOVDACH, s.r.o., Levočská 1, Stará Ľubovňa Anna Tokárová 2011
Oprava plochej strechy 3771,44 SLOVDACH, s.r.o., Levočská 1, Stará Ľubovňa Anna Tokárová 2011
Plastové okna 2499,98 Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubová 3, Spišská Nová Ves Anna Tokárová 2011
Plastové okna 3800,09 Slovaktual, Miroslav Mihok, Dubová 3, Spišská Nová Ves Anna Tokárová 2011
Materiál na športové hry 1156,50 TIM ŠPORT, Kmeťová 2, Spišská Nová Ves Anna Tokárová 2011
Materiál na florbal 4600,00 Krajské športové centrum, Kap. Nálepku 6, Prešov Anna Tokárová 2011
Stavebné práce 2429,53 GAMA stavebná firma, s.r.o., Kukučinová 4, Levoča Anna Tokárová 2011