Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Spojená škola internátna, Namestie Štefana Kluberta l, Levoča
Zastúpený: Ing. Edita Tatajčáková,PhD., riaditeľka školy
IČO: 42085390
DIČ: 2820003054

S í d l o
Obec (mesto): Levoča
PSČ: 054 01
Ulica: Namestie Štefana Kluberta
Číslo: 1

Názov Forma Dátum zadania Posledný dokument Dátum zadania posledného dokumentu
Práce - oprava podlahyzákazka podľa § 9 ods. 921.01.201421.01.2014
Interaktívna tabuľa zákazka podľa § 9 ods. 9 08.12.201308.12.2013
Počítačova technikazákazka podľa § 9 ods. 9 08.12.201308.12.2013
Oprava detekčného systému zákazka podľa § 9 ods. 9 03.12.201303.12.2013
Oprava sociálnych zariadenízákazka podľa § 9 ods. 9 26.11.201326.11.2013
Dodávka a osadenie plastových okienzákazka podľa § 9 ods. 905.11.201312.11.2013
Nákup zemného plynupodlimitná zákazka04.11.2013Výzva na predloženie ponuky
otváranie ponúk ostatné
otváranie ponúk kritéria
Informácia o výsledku
06.12.2013
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribučných služiebzákazka podľa § 9 ods. 915.10.201308.11.2013


Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávani

Názov zákazky Čiastkové plnenie podľa plánu verejného obstarávania - áno/nie Dátum zverejnenia zadávania zakázky


Súhrné správy o zákazkách

Správa za I. Q. 2014
Správa za II. Q.
Správa za III. Q.