Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018

Aj tento školský rok pokračuje na Slovensku vydávanie vzdelávacích poukazov, ktoré môžu študenti odovzdať v rámci záujmovej činnosti na svojej škole, na iných školách resp. v iných organizáciách, ktoré poskytujú záujmovú činnosť mimo bežných vyučovacích hodín.
Preto aj na našej škole každým rokom ponúkame našim študentom a záujemcom zvonka možnosť navštevovať rôzne krúžky.
Naša škola nie je len miestom, kde sa učíme a mučíme, ale aj miestom, kde ponúkame študentom možnosť tráviť svoj voľný čas, realizovať rôzne projekty, cestovať po svete, plniť si svoje sny, získavať nových priateľov. V tomto roku si môžu vybrať študenti z nasledujúcich krúžkov:
Krúžok bude prebiehať každý štvrtok od 14.30 hod. - 16.00 hod.
Vedúci krúžku: PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
Krúžok bude prebiehať každý utorok od 14.30 hod. - 16.00 hod.
Vedúci krúžku: Mgr. Lucia Fľaková
Krúžok bude prebiehať každý štvrtok od 15.30 hod. - 18.30 hod.
Keďže je obmedzená kapacita bazéna,žiaci budú rozdelení do skupín. Vedúci krúžku: Mgr. Lucia Fľaková

Krúžok bude prebiehať každý utorok od 14.30 hod. - 16.00 hod.
Vedúci krúžku: Ing. Dana Jelinková
Vedúci krúžku: Mgr. Eva Ondrušová

Krúžok bude prebiehať každý pondelok a štvrtok od 14.30 hod. - 16.00 hod.
Vedúci krúžku: Mgr. Jana Hromadová
Vedúci krúžku: Mgr. Nikoleta Kolačovská
Krúžok bude prebiehať každú stredu od 14.30 hod. - 16.00 hod.
Vedúci krúžku: majsterky odborného výcviku
Krúžok bude prebiehať podľa plánu práce v školskom internáte.
Vedúci krúžku: Bc. Bašistová, Dudová
Krúžok bude prebiehať podľa plánu práce v školskom internáte.
Vedúci krúžku: Bc. Zuzana Chovancová
Krúžok bude prebiehať každú stredu od 18.00 hod. - 19.30 hod. v školskom internáte.
Vedúci krúžku: Mgr. Pavol Bejdák