Klub priateľov ZPM

Example pic Klub priateľov ZPMI je občianske združenie založené pri SŠI v Levoči, ktorá je jedinou školou tohto druhu na Slovensku. Je registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-12910. Poslaním klubu je prostredníctvom dobrej vôle a ochoty jednotlivcov, firiem a inštitúcií zabezpečiť finančné prostriedky na podporu aktivít súvisiacich so vzdelávaním a zmysluplným trávením voľného času zrakovo postihnutej mládeže. Až 80 percent informácií prijímame zrakom a preto sa toto postihnutie právom považuje za jedno z najťažších. Klub priateľov pomáha mladým ľuďom, ktorí navštevujú SŠI v Levoči a chcú niečo dokázať, majú chuť žiť, vzdelávať sa, športovať. Venujú sa mnohým záľubám, niektorí plánujú štúdium na vysokej škole, teda sú takí istí ako ostatní mladí ľudia. Sú medi nimi dievčatá a chlapci, ktorí žijú v tme 24 hodín. Sme mostom, ktorí spája dobrých ľudí s tými, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka vám je škola vybavená najmodernejšími kompenzačnými pomôckami, má moderné odborné učebne. Vedenie školy môže zavádzať nové učebné odbory, ktoré môžu pomôcť zrakovo postihnutým ľuďom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Pomáhame však nielen zrakovo postihnutým deťom, ale aj deťom s kombinovanými chybami, deťom zdravotne oslabeným, deťom zo sociálne slabších rodín, sirotám a polosirotám.
Pridajte sa k nám!!!

Kontakt
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže
Námestie Štefana Kluberta 1
054 01 Levoča

IČO: 31947182
DIČ: 2020733506

Číslo účtu: VÚB Levoča 224042592/020
WWW: www.pridajsa.sk
E-mail: klub@pridajsa.sk