Dielne

Tvorivý potenciál môžu žiaci rozvíjať pri práci v hrnčiarskom krúžku. Žiaci našej školy modelovaním i prácou na hrnčiarskom kruhu získavajú remeselné zručnosti z oblasti hrnčiarstva. Práca s hlinou je motivujúcou a zároveň oddychovou činnosťou. viac ...
V našej košikárskej dielni využívame na pletenie košíkov vŕbové prúty, ktoré si chodíme aj sami zberať. Žiaci v dielni sa učia základom pestovania prútia, ošetrovaniu vŕbovíc, zberu, triedeniu prútia. Učia sa zhotovovať výrobky ako sú darčekové a odpadkové koše, koše na bielizeň. viac ...
V knihárskej dielni môžu žiaci ukázať šikovnosť svojich rúk vlastnými výrobkami,nachádzajú krásu ručne viazaných kníh, obľúbených časopisov i svadobných telegramov. viac ...
V čalúnnických dielňach sa žiaci pripravujú pre robotnícke povolanie zamerané na čalúnenie nábytku pre domácnosti, hromadné stretnutia – kiná, divadlá, reštaurácie a iné spoločenské podujatia, ale aj automobilový priemysel. viac ...
Pre žiakov učebného odboru Obchodná prevádzka - Služby a domáce práce máme k dispozícii plne vybavenú kuchynku s elektrickými spotrebičmi, ale aj stolový inventár, ktorý nám slúži na vianočné a veľkonočné prestieranie a stolovanie, ktoré sa pripravujú žiaci v danom odbore. viac ...