Prezentácia školy - Burzy informácii
[pridané v štvrtok, dňa 9.1.2019 o 17:52 hod.]
Súčasťou života každej školy je i prezentácia na verejnosti. Na to slúžia burzy informácií o stredných školách, ktoré sa konajú v mnohých okresných mestách. Cieľ... | Čítaj viac |
16. október – Svetový deň výživy
[pridané v štvrtok, dňa 9.1.2019 o 17:54 hod.]
Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže   Téma správnej výživy sa týka každého z nás, no napriek tomu na správne stravovanie a zdravý životný štý... | Čítaj viac |
Návšteva Mikuláša v našej škole
[pridané v štvrtok, dňa 9.1.2019 o 17:55 hod.]
Počas adventného obdobia je jeden sviatok obľúbený nielen medzi deťmi. V tento deň dostávame darčeky v podobe čokoládových dobrôt, ovocia či iných sladkostí, no v balíčku si môž... | Čítaj viac |
Stačí spojiť sily ...
[pridané v pondelok, dňa 13.1.2019 o 18:25 hod.]
Áno. Spojili sme sily. Naša škola, Klub priateľov, ktorý pracuje pri škole a Karpatská nadácia a podaril sa zaujímavý projekt pre nás všetkých. Ešte v marci tohto ... | Čítaj viac |
Ej, koleda, koleda ....
[pridané v pondelok, dňa 13.1.2019 o 18:48 hod.]
            20. december 2018 bol v našej škole dňom, kedy sme si spoločne chceli priblížiť čaro prichádzajúcich Vianoc. Ochota a nadšenie pre dobrú vec nám nechýbali, a&... | Čítaj viac |
Pridajte sa k nám!
[pridané v štvrtok, dňa 6.2.2019 o 9:47 hod.]
Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy,   z celého srdca ďakujeme za váš záujem o našich zrakovo postihnutých študentov. Budeme veľmi radi, ak na ne nezabudnete ani ... | Čítaj viac |
Spoznávame svet peňazí ...
[pridané v pondelok, dňa 10.2.2019 o 20:11 hod.]
    Aj v novom roku pokračujeme v aktivitách prebiehajúceho projektu „Kompas vo svete peňazí“, ktorý predložil Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči ... | Čítaj viac |
Budú z nás finanční olympionici?
[pridané v piatok, dňa 7.3.2019 o 8:37 hod.]
Žiaci troch ročníkov odboru technicko-administratívny pracovník sa v rámci práce v cvičných bankách zúčastnili 1. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančnej olympiády, ktorú ... | Čítaj viac |
Ľudské práva
[pridané v utorok, dňa 15.4.2019 o 11:58 hod.]
Ľudské práva sú v súčasnosti často diskutovanou témou a to nielen na hodinách občianskej náuky. Na jednej strane je to preto, že je dôležité, aby mladí ľudia chápali ... | Čítaj viac |
Ako sa nestať obetou podvodníkov a zlodejov
[pridané v utorok, dňa 15.4.2019 o 12:0 hod.]
V posledných rokoch sme pri sledovaní správ opakovane mohli zachytiť reportáže o podvedených ľuďoch, ktorých o celoživotné úspory i pokojný spánok pripravili manipulácia zo strany nevinne vyzeraj&... | Čítaj viac |
Exkurzia v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči
[pridané v utorok, dňa 15.4.2019 o 12:1 hod.]
Mesto Levoča je známe nielen svojimi historickými klenotmi, ale už niekoľko desaťročí sa spája so zrakovým postihnutím a to vďaka systému školských zariadení, kde sa zrakovo znevý... | Čítaj viac |
V MÚZEU ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA
[pridané v utorok, dňa 15.4.2019 o 12:2 hod.]
4. apríla sa vybrala skupinka žiakov našej školy na Námestie Majstra Pavla, presnejšie do Múzea špeciálneho školstva. Toto múzeum bolo otvorené 29. novembra 1974 a je na Slovensku jediné svojho druhu.   V ... | Čítaj viac |
Prúty, s. r. o. z Levoče po roku v Poprade
[pridané v pondelok, dňa 10.2.2019 o 12:26 hod.]
Dňa 7. februára 2019 sa päť žiakov našej školy odboru technicko-administratívny pracovník zúčastnilo 11. kontraktačného dňa cvičných firiem podtatranského regiónu v priestoroch Obchodnej akadémie v ... | Čítaj viac |
Obchody na veľtrhu v Ostrave nás veľa naučili
[pridané v piatok, dňa 7.3.2019 o 17:26 hod.]
Na základe pozvánky Obchodnej akadémie a VOŠS, Karasová 16 v Ostrave sa štyria študenti Spojenej školy internátnej, odboru technicko-administratívny pracovník spolu so svojím sprevádzajúcim pedagó... | Čítaj viac |
Valentínske stretnutie v cvičných bankách
[pridané v piatok, dňa 14.2.2019 o 17:26 hod.]
Februárové stretnutie bolo venované eurovým bankovkám a minciam. Tie sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. Každý prvok na bankovke má svoj význam a nie je tam ... | Čítaj viac |
Objavili sme Košický zlatý poklad...
[pridané v piatok, dňa 14.3.2019 o 17:26 hod.]
Jedno slnečné marcové ráno štyridsať účastníkov odbornej exkurzie – žiakov, rodičov a učiteľov – nasadlo do autobusu súkromného prepravcu a vydalo sa hľadať poklad. Exkurzia bola realizovaná v r&... | Čítaj viac |
Múdro sporiť, rozumne míňať ...
[pridané v stredu, dňa 19.3.2019 o 18:26 hod.]
Peniaze sa stali každodennou súčasťou našich životov – denne chodíme do práce, kde peniaze zarobíme. Na nákupy, kde môžeme peniaze minúť. Do banky, kde si ich uložíme či vyberieme. V ... | Čítaj viac |
S peniazmi narábajme opatrne!
[pridané v piatok, dňa 28.3.2019 o 12:26 hod.]
Záverečné stretnutie našich „finančníkov“ sa nieslo v duchu vlastného rozpočtovania. Úvodom sme zrakovo, telesne a mentálne postihnutých žiakov oboznámili s pojmami súvisiacimi s ... | Čítaj viac |
Handicap nebráni nášmu podnikaniu
[pridané v štvrtok, dňa 22.5.2019 o 7:55 hod.]
Tak toto je názov úspešného projektu Klubu priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči v grantovej výzve Zúčastniť sa schválený Správnou ... | Čítaj viac |
Zaujímavá inovačná aktivita pre študentov
[pridané v stredu, dňa 11.6.2019 o 15:55 hod.]
11. jún 2019 bol pre našich končiacich štvrtákov dňom, kedy spolu so svojimi mladšími spolužiakmi z odboru technicko-administratívny pracovník a knihár skúšali rozmýšľať kreatívne, ... | Čítaj viac |
Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy!
[pridané v sobotu, dňa 25.10.2019 o 9:30 hod.]
V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti odboru technicko-administratívny pracovník našej školy zúčastnili v rámci projektu „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ podporeného Nad&... | Čítaj viac |
Tradične netradične k zamestnaniu
[pridané v stredu, dňa 29.10.2019 o 10:49 hod.]
Pod názvom „Tradične netradične k zamestnaniu“ bol v Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znev&... | Čítaj viac |
Najlepšou bankou je náš rozum!
[pridané v piatok, dňa 21.11.2019 o 10:30 hod.]
     V rámci grantového programu Nápad pre školy vyhláseného Nadáciou Poštovej banky sa naša škola uchádzala o finančnú podporu na realizáciu projektu ... | Čítaj viac |
Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
[pridané v štvrtok, dňa 18.12.2019 o 8:13 hod.]
Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa už druhýkrát podarilo získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie Rehabilitačných ... | Čítaj viac |
POISTENIE – nehovor mu NIE!
[pridané v piatok, dňa 21.11.2019 o 13:2 hod.]
      V rámci prebiehajúceho projektu finančného vzdelávania „Najlepšou bankou je náš rozum!“ bol na našej škole zrealizovaný pracovný workshop so zamestnancami SLSP, a. s. na té... | Čítaj viac |
Raz budem mať auto, aj dom alebo byt!
[pridané v piatok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
      Určite aj takéto myšlienky víria v hlavách našich dospievajúcich študentov. Len ako to všetko zafinancovať? Odkiaľ na to vziať? Odpovede sme sa snažili nájsť v r&... | Čítaj viac |
Zbytočne sa nezadlžujte!
[pridané v piatok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
       Na pobočku Všeobecnej úverovej banky, a. s. v Levoči v rámci realizovaného projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ sme išli s jedinými cieľom. ... | Čítaj viac |
Spoznajme históriu
[pridané v stredu, dňa 5.11.2019 o 10:30 hod.]
            Odmenou za realizáciu aktivít projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ podporeného Poštovou bankou bola výchovno-vzdelávacia exkurzia v Banskej Bystrici pod názvom „... | Čítaj viac |