Spoznávame svet financií ....
[pridané v štvrtok, dňa 17.1.2018 o 12:42 hod.]
Ako? Vzdelávame sa v cvičných bankách! Po úspešnom minuloročnom pilotnom projekte „Nevidím, vo svete financií sa však nestratím ...“ aj v tomto školskom roku pokračujeme vo zvy&... | Čítaj viac |
Úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s. r. o.
[pridané v stredu, dňa 23.1.2018 o 12:46 hod.]
       Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa podarilo získať grant pre potreby našej školy. Finačný príspevok z projektu bol použitý na zakúpenie Notebooku a príslušenstva ... | Čítaj viac |
Vianočné oblátky
[pridané v piatok, dňa 18.1.2018 o 9:54 hod.]
Viete ako chutia vianočné oblátky? My už áno! Nám sa však pod týmto názvom vybaví aj vianočná tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov a tradíci&... | Čítaj viac |
Vianoce, vianoce, tiché kúzlo vzácnych dní ...
[pridané v piatok, dňa 18.1.2018 o 10:13 hod.]
Po roku prišli opäť. Najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Ich príchod sme si priblížili krásnym vianočným pásmom namiešaným z vianočných melódií, tancov, tvorivej ... | Čítaj viac |
Darček pod stromček
[pridané v utorok, dňa 22.1.2018 o 8:41 hod.]
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže v Levoči bol v tomto roku 2017 úspešný v projekte podpory vzdelávacích aktivít a zabezpečenia technických a špeciálnych učebn&... | Čítaj viac |
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SPOJENEJ ŠKOLE INTERNÁTNEJ V LEVOČI
[pridané v stredu, dňa 20.2.2018 o 8:16 hod.]
Tak ako každý rok aj tentoraz sme vo februári v Spojenej škole internátnej v Levoči usporiadali Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium a verejnosť mali príležitosť prezrieť si priestory &... | Čítaj viac |
Lyžiarsky kurz 2018
[pridané v utorok, dňa 19.3.2018 o 11:8 hod.]
Skvelý lyžiarsky kurz aj tento školský rok prebiehal v jednom z najlepšie vybavených lyžiarskych stredísk na Slovensku, v  Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho desať žiakov a tri  pedagogické pracovníčky. Pred ... | Čítaj viac |
Festival pohybových skladieb v Trnave
[pridané v štvrtok, dňa 28.3.2018 o 10:10 hod.]
Dňa 24. marca 2018 sa 7 študentov našej školy z Pohybovo-tanečného krúžku zúčastnili súťažnej prehliadky 22. ročníka Festivalu pohybových skladieb v Trnave ako prví priekopníci spomedzi zrakovo a mentálne ... | Čítaj viac |
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti o našom mozgu
[pridané v štvrtok, dňa 4.4.2018 o 13:53 hod.]
V rámci týždňa mozgu sme 18.3. v našej škole zorganizovali stretnutie žiakov školy, kde získali informácie týkajúce sa fungovania mozgu. V úvode stretnutia sme si pozreli film o fungovaní mozgu, ... | Čítaj viac |
Bankujeme so SLSP
[pridané v stredu, dňa 25.9.2018 o 12:30 hod.]
V rámci vzdelávacích dní našej práce v cvičných bankách sme v jeden nádherný slnečný deň navštívili pobočku reálnej bankovej ... | Čítaj viac |
VÚB nás učí, my sa radi necháme poučiť
[pridané v štvrtok, dňa 26.9.2018 o 8:42 hod.]
Naše stretnutie v cvičných bankách obohatila vzácna návšteva. Boli to zamestnankyne reálnej bankovej inštitúcie – Všeobecnej úverovej banky, a. s. – Ing. Mária Hodnick&... | Čítaj viac |
Navštívil som slovenského prezidenta ...
[pridané v sobotu, dňa 29.6.2018 o 9:32 hod.]
14 . jún 2018 bol v živote našej školy významným dňom. V rámci dňa otvorených dverí päťdesiat zrakovo a telesne postihnutých žiakov, ich rodičov a sprevádzaj&... | Čítaj viac |
Európsky deň jazykov 2018
[pridané v sobotu, dňa 12.10.2018 o 13:16 hod.]
26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, zvý&... | Čítaj viac |
Hurá, ideme tancovať!
[pridané v utorok, dňa 10.9.2018 o 10:30 hod.]
V rámci výzvy Karpatskej nadácie pod názvom Máme radi východ bol Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči úspešný v&... | Čítaj viac |
Kompas vo svete peňazí
[pridané v stredu, dňa 11.9.2018 o 10:5 hod.]
  To je názov úspešného projektu, ktorý predložil Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči a podporila Nadácia pre deti Slovenska v grantovom programe ... | Čítaj viac |
Spoločne jeden pre druhého
[pridané v sobotu, dňa 28.9.2018 o 11:30 hod.]
Už niekoľko rokov dm drogéria realizuje aktivity spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva. V rámci iniciatívy dm-spoločne, najväčšej iniciatívy za podporu dobrovoľníctva v Európe bol tí... | Čítaj viac |
Festival gymnastiky a tanca v Košiciach
[pridané v utorok, dňa 22.10.2018 o 13:47 hod.]
Dňa 13. októbra 2018 sa 6 študentov so zrakovým a mentálnym postihnutím z pohybovo-tanečného krúžku zúčastnili už druhýkrát, tentoraz v Košiciach, 3. ročníka Festivalu gymnastiky a tanca v ... | Čítaj viac |
Nové číslo školského časopisu Štvorlístok
[pridané v štvrtok, dňa 24.10.2018 o 12:18 hod.]
Na našu web stránku bolo pridané nové číslo školského časopisu. Môžete si ho stiahnuť v časti Školský časopis. Časopis je vo formáte PDF.
„Slávne dedičstvo vám zachovám a zvelebím ...“
[pridané v utorok, dňa 29.10.2018 o 11:14 hod.]
Jednou z aktivít v súčasnosti realizovaného projektu „Kompas vo svete peňazí“ podporeného Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom bola októbrová výchovno-vzdelá... | Čítaj viac |