Exkurzia v Centre sociálnych služieb
[pridané v stredu, dňa 21.2.2017 o 12:58 hod.]
Dňa 24.1. 217 sme sa zúčastnili exkurzie v Centre sociálnych služieb v Likavke, kde vedúca oddelenia sociálneho úseku PhDr. Janka Kuffová, PhD. so svojimi spolupracovníkmi predstavila centrum a prezentovala komplexnú starostlivosť, terapie a celoročn&... | Čítaj viac |
Naša prax v Materskej škole
[pridané v sobotu, dňa 31.3.2017 o 10:0 hod.]
Cieľom praxe v odbore Sociálno-výchovný pracovník je poskytnúť študentom možnosť komplexné poznať prácu sociálno-výchovného pracovníka, jej prednosti a úskalia. Priamo v praktickej činnosti si &... | Čítaj viac |
„Slnečná“ exkurzia
[pridané v sobotu, dňa 16.6.2017 o 8:20 hod.]
Študenti študijného odboru Sociálno-výchovný pracovník sa v rámci praxe zúčastnili viacerých exkurzií v rôznych zaujímavých štátnych i súkromný... | Čítaj viac |
„DOBRE VEDIEŤ“
[pridané v sobotu, dňa 16.6.2017 o 8:21 hod.]
Štvrtok 25. mája 2017 nebol len ďalší obyčajný školský deň. V tento deň sme sa totiž učili všetci spolu - v spoločenskej miestnosti, kde v rámci projektového vyučovania s n&... | Čítaj viac |
iBobor 2017
[pridané v sobotu, dňa 10.11.2017 o 8:37 hod.]
V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajin&... | Čítaj viac |
Futsal 2017
[pridané v sobotu, dňa 10.11.2017 o 9:12 hod.]
Dňa 8.11.2017 sa futsalové družstvo našich žiakov (1.B a 1.Aou), zúčastnili obvodného kola vo futsale stredných škôl.                
Nové číslo školského časopisu Štvorlístok
[pridané v utorok, dňa 18.12.2017 o 12:0 hod.]
Na našu web stránku bolo pridané nové číslo školského časopisu. Môžete si ho stiahnuť v časti Školský časopis. Časopis je vo formáte PDF.
Burzy informácií
[pridané v stredu, dňa 5.12.2017 o 10:28 hod.]
Posledné mesiace kalendárneho roka sú nielen prípravou na vianočné sviatky, ale pre žiakov deviatych ročníkov i dôležitým časom, kedy sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Tento nároč... | Čítaj viac |
Mikuláš
[pridané v piatok, dňa 7.12.2017 o 10:28 hod.]
Ani našu školu 6.12. 2017 neobišiel Mikuláš. Prijal pozvanie študentov 5. ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník a navštívil aj našich žiakov. Sprevádzaný anjelom i čertom ... | Čítaj viac |