Nevidím, vo svete financií sa však nestratím
[pridané v štvrtok, dňa 10.2.2016 o 13:43 hod.]
V mesiacoch november 2015 – máj 2016 realizujeme so zrakovo postihnutými študentmi SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči formou zážitkového a projektového vyučovania pilotný projekt spoločnej pr&... | Čítaj viac |
Lyžiarsky výcvik 2016
[pridané v štvrtok, dňa 30.3.2016 o 11:43 hod.]
Hneď po jarných prázdninách v dňoch od 22. 2. do 26. 2. sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. Bolo nás 10 žiakov a dve učiteľky – inštruktorky a jedna ako pedagogický dozor. Ubytovaní ... | Čítaj viac |
Naše úspechy v medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem
[pridané v utorok, dňa 18.4.2016 o 8:46 hod.]
 Nadácia „Keď potrebujete pomôcť“ podporila prostredníctvom Občianskeho združenia Klubu priateľov zrakovo postihnutej mládeže cvičnú firmu Prúty, s. r. o. Levoča, sumou 1.000€. Cieľom nadácie je pomá... | Čítaj viac |
Aby bol internet len našim pomocníkom
[pridané v sobotu, dňa 17.6.2016 o 8:13 hod.]
V školskom roku 2015/2016 boli v Spojenej škole internátnej v Levoči realizované viaceré projekty, ktorými sme chceli zlepšiť edukačný proces a kompetencie našich žiakov. Jedným z nich bol projekt „Aby bol internet len ... | Čítaj viac |
Spoznajme históriu vlastnými zmyslami
[pridané v sobotu, dňa 8.7.2016 o 8:32 hod.]
Dnes, v čase technických vymožeností, sa mladá generácia málo zaujíma o históriu 2.svetovej vojny, ktorá priniesla ľuďom mnoho útrap a ťažkostí. Toto bol aj dôvod, pre ktorý sme sa ... | Čítaj viac |
Naša škola na SPIŠ EXPO 2016
[pridané v stredu, dňa 19.7.2016 o 9:6 hod.]
Spojená škola internátna v Levoči, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelanie mladým ľuďom so zrakovým, telesným alebo mentálnym postihnutím mala možnosť v dňoch 14. – 17. júla prezentovať šikovnosť ... | Čítaj viac |
SNOEZELEN PRE NAŠICH ŽIAKOV
[pridané v sobotu, dňa 23.9.2016 o 9:44 hod.]
            V tomto školskom roku sme v Spojenej škole internátnej v Levoči začali so zriaďovaním multisenzorickej miestnosti Snoezelen, ktorá je výborným prostriedkom na zabezpečenie celkového rozvoja osobnosti žiakov ... | Čítaj viac |
Europský deň jazykov
[pridané v sobotu, dňa 18.11.2016 o 15:52 hod.]
V súčasnosti už takmer nikto nepochybuje o nevyhnutnosti cudzojazyčného vzdelávania pre náš život. Mnohí moderne zmýšľajúci ľudia sa učia i viac cudzích jazykov, či už zo záľuby, ... | Čítaj viac |
Burza informácii stredných škôl a zamestnávateľských organizácií v Sabinove
[pridané v stredu, dňa 6.12.2016 o 9:44 hod.]
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove sa 1.12. 2016 stalo centrom dôležitých informácií o možnostiach stredoškolského štúdia pre žiakov základných škôl sabinovského okresu, ... | Čítaj viac |
Mikulášske prekvapenie
[pridané v piatok, dňa 15.12.2016 o 8:40 hod.]
  Niet pochýb, že najkrajšie a najpríjemnejšie akcie v škole sú také, kde môžeme niekoho potešiť, alebo obdarovať. K takým patrí aj MIKULÁŠ. 6 decembra aj  do ... | Čítaj viac |