Vítame Vás na našej webovej stránke a želáme pekný deň!

Dnes je štvrtok, 3. december 2020
vyučovanie neprebieha
Meniny má Oldrich
Je ťažké riadiť sa podľa hodín.
Nikdy nejdú tak, ako potrebujem.

(Pavel Kosorin)

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12.11.2020 s účinnosťou od 16.11.2020 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa obnovuje školské vyučovanie v stredných špeciálnych školách a odborných učilištiach.


Na základe uvedeného rozhodnutia Vám oznamujeme, že v organizačnej zložke Odborné učilište bude obnovená prezenčná forma vzdelávania od 16.11.2020 a v organizačnej zložke Stredná odborná škola bude obnovená prezenčná forma vzdelávania od 18.11.2020.


Do školského internátu môžu prísť žiaci 17.11.2020 od 17.00 hodiny.

Žiaci už nebudú potrebovať certifikáty z plošného testovania, ale musia doniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
riaditeľka školy

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna
[pridané v nedeľu, dňa 11.10.2020 o 21:4 hod.]
  Oznamujem Vám, že dňa 12.10.2020 poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 13.10.2020 bude v Spojenej škole internátnej ... | Čítaj viac |
ORGANIZAČNÝ POKYN
[pridané v piatok, dňa 28.8.2020 o 10:16 hod.]
ORGANIZAČNÝ POKYN č.1/2020   pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča       Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie ... | Čítaj viac |
Manuál pre školu
[pridané v utorok, dňa 18.8.2020 o 21:3 hod.]
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.... | Čítaj viac |
Učíme na diaľku
[pridané v nedeľu, dňa 5.4.2020 o 19:8 hod.]
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu Covid-19 a v súvislosti s usmerneniami MŠVVaŠ SR, boli žiakom z jednotlivých predmetov zadané úlohy na obdobie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane. ... | Čítaj viac |
PRIDAJTE SA K NÁM!
[pridané v sobotu, dňa 7.3.2020 o 14:57 hod.]
Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy,   v týchto dňoch sa môžete rozhodnúť, ktorej organizácii venujete svoje dve percentá zo zaplatenej dane z príjmov. Je medzi nimi aj ... | Čítaj viac |
Naša fašiangová návšteva v Národopisnom múzeu v Smižanoch
[pridané v pondelok, dňa 24.2.2020 o 10:38 hod.]
Fašiangy neodmysliteľne patria k tomuto ročnému obdobiu. Informácie o histórii fašiang sa naši žiaci dozvedeli na podujatí v Národopisnom múzeu v Smižanoch. Už samotný ná... | Čítaj viac |
Zveľaďujeme miestnosť Snoezelen
[pridané v pondelok, dňa 24.2.2020 o 10:4 hod.]
Prostredie miestnosti Snoezelen v našej škole je opäť o čosi príjemnejšie, podnetnejšie a krajšie. Vďaka finančnému daru firmy Deichman sme mohli dokúpiť bublinkový valec s rybičkami, č... | Čítaj viac |
Nové číslo školského časopisu
[pridané v pondelok, dňa 17.2.2020 o 12:57 hod.]
Na našu web stránku bolo pridané nové číslo školského časopisu. Môžete si ho stiahnuť v časti Školský časopis. Časopis je vo formáte PDF.
Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
[pridané v stredu, dňa 18.12.2019 o 8:13 hod.]
Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa už druhýkrát podarilo získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie Rehabilitačných ... | Čítaj viac |
Raz budem mať auto, aj dom alebo byt!
[pridané v štvrtok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
      Určite aj takéto myšlienky víria v hlavách našich dospievajúcich študentov. Len ako to všetko zafinancovať? Odkiaľ na to vziať? Odpovede sme sa snažili nájsť v r&... | Čítaj viac |
Zbytočne sa nezadlžujte!
[pridané v štvrtok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
       Na pobočku Všeobecnej úverovej banky, a. s. v Levoči v rámci realizovaného projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ sme išli s jedinými cieľom. ... | Čítaj viac |
POISTENIE – nehovor mu NIE!
[pridané v štvrtok, dňa 21.11.2019 o 13:2 hod.]
      V rámci prebiehajúceho projektu finančného vzdelávania „Najlepšou bankou je náš rozum!“ bol na našej škole zrealizovaný pracovný workshop so zamestnancami SLSP, a. s. na té... | Čítaj viac |
Najlepšou bankou je náš rozum!
[pridané v štvrtok, dňa 21.11.2019 o 10:30 hod.]
     V rámci grantového programu Nápad pre školy vyhláseného Nadáciou Poštovej banky sa naša škola uchádzala o finančnú podporu na realizáciu projektu ... | Čítaj viac |
Spoznajme históriu
[pridané v utorok, dňa 5.11.2019 o 10:30 hod.]
            Odmenou za realizáciu aktivít projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ podporeného Poštovou bankou bola výchovno-vzdelávacia exkurzia v Banskej Bystrici pod názvom „... | Čítaj viac |
Tradične netradične k zamestnaniu
[pridané v utorok, dňa 29.10.2019 o 10:49 hod.]
Pod názvom „Tradične netradične k zamestnaniu“ bol v Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znev&... | Čítaj viac |
Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy!
[pridané v piatok, dňa 25.10.2019 o 9:30 hod.]
V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti odboru technicko-administratívny pracovník našej školy zúčastnili v rámci projektu „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ podporeného Nad&... | Čítaj viac |
Želám ti,
aby si mal čas
zastaviť sa a uvažovať,
čas rozveseliť sa a smiať sa, čas rásť a zrieť,
čas odpúšťať a ďakovať,
čas dúfať a milovať ...

(Ray Lawrence)