Vítame Vás na našej webovej stránke a želáme pekný deň!

Dnes je streda, 22. január 2020
vyučovanie neprebieha
Meniny má Zora
Je ťažké riadiť sa podľa hodín.
Nikdy nejdú tak, ako potrebujem.

(Pavel Kosorin)
Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
[pridané v stredu, dňa 18.12.2019 o 8:13 hod.]
Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa už druhýkrát podarilo získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie Rehabilitačných ... | Čítaj viac |
Najlepšou bankou je náš rozum!
[pridané v štvrtok, dňa 21.11.2019 o 14:32 hod.]
     V rámci grantového programu Nápad pre školy vyhláseného Nadáciou Poštovej banky sa naša škola uchádzala o finančnú podporu na realizáciu projektu ... | Čítaj viac |
Tradične netradične k zamestnaniu
[pridané v utorok, dňa 29.10.2019 o 10:49 hod.]
Pod názvom „Tradične netradične k zamestnaniu“ bol v Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znev&... | Čítaj viac |
Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy!
[pridané v piatok, dňa 25.10.2019 o 9:30 hod.]
V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti odboru technicko-administratívny pracovník našej školy zúčastnili v rámci projektu „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ podporeného Nad&... | Čítaj viac |
Zaujímavá inovačná aktivita pre študentov
[pridané v utorok, dňa 11.6.2019 o 15:55 hod.]
11. jún 2019 bol pre našich končiacich štvrtákov dňom, kedy spolu so svojimi mladšími spolužiakmi z odboru technicko-administratívny pracovník a knihár skúšali rozmýšľať kreatívne, ... | Čítaj viac |
Handicap nebráni nášmu podnikaniu
[pridané v stredu, dňa 22.5.2019 o 7:55 hod.]
Tak toto je názov úspešného projektu Klubu priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so ZPI v Levoči v grantovej výzve Zúčastniť sa schválený Správnou ... | Čítaj viac |
V MÚZEU ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA
[pridané v pondelok, dňa 15.4.2019 o 12:2 hod.]
4. apríla sa vybrala skupinka žiakov našej školy na Námestie Majstra Pavla, presnejšie do Múzea špeciálneho školstva. Toto múzeum bolo otvorené 29. novembra 1974 a je na Slovensku jediné svojho druhu.   V ... | Čítaj viac |
Exkurzia v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči
[pridané v pondelok, dňa 15.4.2019 o 12:1 hod.]
Mesto Levoča je známe nielen svojimi historickými klenotmi, ale už niekoľko desaťročí sa spája so zrakovým postihnutím a to vďaka systému školských zariadení, kde sa zrakovo znevý... | Čítaj viac |
Ako sa nestať obetou podvodníkov a zlodejov
[pridané v pondelok, dňa 15.4.2019 o 12:0 hod.]
V posledných rokoch sme pri sledovaní správ opakovane mohli zachytiť reportáže o podvedených ľuďoch, ktorých o celoživotné úspory i pokojný spánok pripravili manipulácia zo strany nevinne vyzeraj&... | Čítaj viac |
Ľudské práva
[pridané v pondelok, dňa 15.4.2019 o 11:58 hod.]
Ľudské práva sú v súčasnosti často diskutovanou témou a to nielen na hodinách občianskej náuky. Na jednej strane je to preto, že je dôležité, aby mladí ľudia chápali ... | Čítaj viac |
S peniazmi narábajme opatrne!
[pridané v štvrtok, dňa 28.3.2019 o 12:26 hod.]
Záverečné stretnutie našich „finančníkov“ sa nieslo v duchu vlastného rozpočtovania. Úvodom sme zrakovo, telesne a mentálne postihnutých žiakov oboznámili s pojmami súvisiacimi s ... | Čítaj viac |
Múdro sporiť, rozumne míňať ...
[pridané v utorok, dňa 19.3.2019 o 18:26 hod.]
Peniaze sa stali každodennou súčasťou našich životov – denne chodíme do práce, kde peniaze zarobíme. Na nákupy, kde môžeme peniaze minúť. Do banky, kde si ich uložíme či vyberieme. V ... | Čítaj viac |
Objavili sme Košický zlatý poklad...
[pridané v štvrtok, dňa 14.3.2019 o 17:26 hod.]
Jedno slnečné marcové ráno štyridsať účastníkov odbornej exkurzie – žiakov, rodičov a učiteľov – nasadlo do autobusu súkromného prepravcu a vydalo sa hľadať poklad. Exkurzia bola realizovaná v r&... | Čítaj viac |
Obchody na veľtrhu v Ostrave nás veľa naučili
[pridané v štvrtok, dňa 7.3.2019 o 17:26 hod.]
Na základe pozvánky Obchodnej akadémie a VOŠS, Karasová 16 v Ostrave sa štyria študenti Spojenej školy internátnej, odboru technicko-administratívny pracovník spolu so svojím sprevádzajúcim pedagó... | Čítaj viac |
Valentínske stretnutie v cvičných bankách
[pridané v štvrtok, dňa 14.2.2019 o 17:26 hod.]
Februárové stretnutie bolo venované eurovým bankovkám a minciam. Tie sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. Každý prvok na bankovke má svoj význam a nie je tam ... | Čítaj viac |
Prúty, s. r. o. z Levoče po roku v Poprade
[pridané v nedeľu, dňa 10.2.2019 o 12:26 hod.]
Dňa 7. februára 2019 sa päť žiakov našej školy odboru technicko-administratívny pracovník zúčastnilo 11. kontraktačného dňa cvičných firiem podtatranského regiónu v priestoroch Obchodnej akadémie v ... | Čítaj viac |
Želám ti,
aby si mal čas
zastaviť sa a uvažovať,
čas rozveseliť sa a smiať sa, čas rásť a zrieť,
čas odpúšťať a ďakovať,
čas dúfať a milovať ...

(Ray Lawrence)