Vítame Vás na našej webovej stránke a želáme pekný deň!

Dnes je utorok, 2. marec 2021
vyučovanie neprebieha
Meniny má Anežka
Je ťažké riadiť sa podľa hodín.
Nikdy nejdú tak, ako potrebujem.

(Pavel Kosorin)
Tlačivá k predloženiu pred nástupom do školy 8.2.2021
[pridané v štvrtok, dňa 4.2.2021 o 21:28 hod.]
Tlačivá pre zákonných zástupcov a zamestnancov pred nástupom žiakov do školy :  1. Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - žiak a zákonný zá... | Čítaj viac |
Návrat do školy k 8. 2. 2021
[pridané v štvrtok, dňa 4.2.2021 o 21:21 hod.]
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach. Preto od pondelka 8. februára 2021&... | Čítaj viac |
Plán návratu do škôl 2021
[pridané v štvrtok, dňa 7.1.2021 o 12:50 hod.]
Vážení rodičia, milí žiaci, plánovaný návrat žiakov do škôl po vianočných prázdninách od pondelka 11.januára 2021 vzhľadom k neprianivému vývoju situácie neplat&... | Čítaj viac |
Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna
[pridané v nedeľu, dňa 11.10.2020 o 21:4 hod.]
  Oznamujem Vám, že dňa 12.10.2020 poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 13.10.2020 bude v Spojenej škole internátnej ... | Čítaj viac |
ORGANIZAČNÝ POKYN
[pridané v piatok, dňa 28.8.2020 o 10:16 hod.]
ORGANIZAČNÝ POKYN č.1/2020   pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča       Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie ... | Čítaj viac |
Manuál pre školu
[pridané v utorok, dňa 18.8.2020 o 21:3 hod.]
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.... | Čítaj viac |
Učíme na diaľku
[pridané v nedeľu, dňa 5.4.2020 o 19:8 hod.]
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu Covid-19 a v súvislosti s usmerneniami MŠVVaŠ SR, boli žiakom z jednotlivých predmetov zadané úlohy na obdobie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane. ... | Čítaj viac |
PRIDAJTE SA K NÁM!
[pridané v sobotu, dňa 7.3.2020 o 14:57 hod.]
Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy,   v týchto dňoch sa môžete rozhodnúť, ktorej organizácii venujete svoje dve percentá zo zaplatenej dane z príjmov. Je medzi nimi aj ... | Čítaj viac |
Naša fašiangová návšteva v Národopisnom múzeu v Smižanoch
[pridané v pondelok, dňa 24.2.2020 o 10:38 hod.]
Fašiangy neodmysliteľne patria k tomuto ročnému obdobiu. Informácie o histórii fašiang sa naši žiaci dozvedeli na podujatí v Národopisnom múzeu v Smižanoch. Už samotný ná... | Čítaj viac |
Zveľaďujeme miestnosť Snoezelen
[pridané v pondelok, dňa 24.2.2020 o 10:4 hod.]
Prostredie miestnosti Snoezelen v našej škole je opäť o čosi príjemnejšie, podnetnejšie a krajšie. Vďaka finančnému daru firmy Deichman sme mohli dokúpiť bublinkový valec s rybičkami, č... | Čítaj viac |
Nové číslo školského časopisu
[pridané v pondelok, dňa 17.2.2020 o 12:57 hod.]
Na našu web stránku bolo pridané nové číslo školského časopisu. Môžete si ho stiahnuť v časti Školský časopis. Časopis je vo formáte PDF.
Druhýkrát úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
[pridané v stredu, dňa 18.12.2019 o 8:13 hod.]
Vďaka podpore spoločnosti Siemens  s. r. o. sa už druhýkrát podarilo získať grant a zrealizovať projekt na našej škole. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie Rehabilitačných ... | Čítaj viac |
Raz budem mať auto, aj dom alebo byt!
[pridané v štvrtok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
      Určite aj takéto myšlienky víria v hlavách našich dospievajúcich študentov. Len ako to všetko zafinancovať? Odkiaľ na to vziať? Odpovede sme sa snažili nájsť v r&... | Čítaj viac |
Zbytočne sa nezadlžujte!
[pridané v štvrtok, dňa 5.12.2019 o 13:2 hod.]
       Na pobočku Všeobecnej úverovej banky, a. s. v Levoči v rámci realizovaného projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ sme išli s jedinými cieľom. ... | Čítaj viac |
POISTENIE – nehovor mu NIE!
[pridané v štvrtok, dňa 21.11.2019 o 13:2 hod.]
      V rámci prebiehajúceho projektu finančného vzdelávania „Najlepšou bankou je náš rozum!“ bol na našej škole zrealizovaný pracovný workshop so zamestnancami SLSP, a. s. na té... | Čítaj viac |
Najlepšou bankou je náš rozum!
[pridané v štvrtok, dňa 21.11.2019 o 10:30 hod.]
     V rámci grantového programu Nápad pre školy vyhláseného Nadáciou Poštovej banky sa naša škola uchádzala o finančnú podporu na realizáciu projektu ... | Čítaj viac |
Spoznajme históriu
[pridané v utorok, dňa 5.11.2019 o 10:30 hod.]
            Odmenou za realizáciu aktivít projektu „Najlepšou bankou je náš rozum!“ podporeného Poštovou bankou bola výchovno-vzdelávacia exkurzia v Banskej Bystrici pod názvom „... | Čítaj viac |
Tradične netradične k zamestnaniu
[pridané v utorok, dňa 29.10.2019 o 10:49 hod.]
Pod názvom „Tradične netradične k zamestnaniu“ bol v Spojenej škole internátnej v Levoči realizovaný projekt zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie mladých ľudí so zdravotným znev&... | Čítaj viac |
Máme NAJ reprezentanta cvičnej firmy!
[pridané v piatok, dňa 25.10.2019 o 9:30 hod.]
V dňoch 23. – 24. októbra 2019 sa zrakovo postihnutí študenti odboru technicko-administratívny pracovník našej školy zúčastnili v rámci projektu „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ podporeného Nad&... | Čítaj viac |
Želám ti,
aby si mal čas
zastaviť sa a uvažovať,
čas rozveseliť sa a smiať sa, čas rásť a zrieť,
čas odpúšťať a ďakovať,
čas dúfať a milovať ...

(Ray Lawrence)